خروجی شبکه

پست‌های برق برای کاهش دادن ولتاژ و تغذیه آن به خطوط برق محلی کم ولتاژ برای توزیع به کاربران تجاری و خانگی، نیز به کار می‌روند. عموماً الکتریسیته با استفاده از ترانسفورماتورهای …

پست‌های برق برای کاهش دادن ولتاژ و تغذیه آن به خطوط برق محلی کم ولتاژ برای توزیع به کاربران تجاری و خانگی، نیز به کار می‌روند. عموماً الکتریسیته با استفاده از ترانسفورماتورهای واسطه به یک ولتاژ زیر- انتقال (۶۶-۱۳۲ کیلو ولت) تبدیل می‌شود و سپس به یک ولتاژ متوسط (۱۰ - ۵۰ کیلو ولت) تبدیل شده، و در نهایت، در پست‌های توزیع، برق به ولتاژ پایین (۲۲۰-۳۳۰ ولت) تبدیل می‌شود.
تمامی روش تغذیه از خطوط توزیع تا مصرف کننده‌های کوچک انتهای خط از طریق اتصالات تک فاز یا سه فاز است.
● ارتباطات
خطوط انتقال را می‌توان برای انتقال اطلاعات هم مورد استفاده قرار داد، که حامل خط برق یاPLC خوانده می‌شود.