انتقال توان الکتریکی

انتقال توان الکتریکی دومین فرایند ارائه الکتریسیته به مصرف کننده‌هاست. الکتریسیته توسط نیروگاه‌های برق تولید می‌شود و سپس توسط فروشنده‌ها به مصرف کنندگان نهایی به عنوان …

انتقال توان الکتریکی دومین فرایند ارائه الکتریسیته به مصرف کننده‌هاست. الکتریسیته توسط نیروگاه‌های برق تولید می‌شود و سپس توسط فروشنده‌ها به مصرف کنندگان نهایی به عنوان یک کالا فروخته می‌شود.
انتقال توان الکتریکی و شبکه توزیع الکتریسیته اجازه ارائه الکتریسیته تولید شده را به مصرف کننده‌ها می‌دهد. فرایند صنعتی شدن سریع قرن ۲۰ ام خطوط و شبکه‌های انتقال را تبدیل به بخش مهمی از زیر ساخت‌های اقتصادی در کشورهای صنعتی، کرد.
شبکه‌های برق امکانات تولید زیادی را ممکن می‌سازند، نظیر سدهای هیدرو الکتریک، نیروگاه‌های سوخت فسیلی، نیروگاه‌های هسته‌ای و ... که توسط سازمان‌های بهره برداری خصوصی و عمومی، برای تولید مقادیر بزرگی از انرژی و ارائه آن به شبکه‌های توزیع برای تحویل به مصرف کننده‌های خریدار، گردانده می‌شوند. معمولاً الکتریسیته را در طول فواصل بلند از طریق ترکیبی از خطوط انتقال توان هوایی یا کابل‌های زیرزمینی ارسال می‌کنند.
اولین ژنراتور هیدروالکتریک بزرگ در آبشار نیاگارای ایالات متحده (که تحت دیدگاه فنی نیکلا تسلا ساخته و نصب شده بود) نصب شد و از طریق خطوط انتقال، الکتریسیته را برای بوفالو، نیویورک فراهم ساخت.