افزودن سریع یك برنامه به منوی startup

برای افزودن یك برنامه به منوی Start up روش زیر را دنبال می‌كنیم: به منوی Start رفته و به ترتیب گزینه‌های All Programs و Start up را كلیك می‌كنیم. برنامه‌هایی كه فهرست آنها در منوی Start up وجود دارد برنامه‌هایی …

برای افزودن یك برنامه به منوی Start up روش زیر را دنبال می‌كنیم:
به منوی Start رفته و به ترتیب گزینه‌های All Programs و Start up را كلیك می‌كنیم. برنامه‌هایی كه فهرست آنها در منوی Start up وجود دارد برنامه‌هایی هستند كه هنگام راه اندازی كامپیوتر به طور خودكار اجرا می‌شوند. برای اضافه كردن یك برنامه به این لیست فقط كافی است آیكون برنامه مورد نظر را كشیده و به این منو بیاندازید برای حذف یك برنامه از این لیست، آیكون برنامه را از آن كشیده، به Desktop برده و از آنجا حذف می‌كنیم.