> دانستنی های تفریح و سرگرمی | فال | فال چوب
آفتاب

دانستنی های فال چوب

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۴۳ دانستنی

به زودی مشکل ات برطرف میشود اما نباید از کسی توقع خیر و راحتی داشته باشی . چیزی را از دست داده ای که به زودی به دست می اوری . اگر با کسی دعوا و مخاصمه داری عاقبت به نفع توتمام میشود …

نیتت بر آورده می شود و به آرامش و سلامت و سعادت میرسی . اگر بیمار هستی بهبود پیدا میکنی . اگر قصد معامله و خرید وفروش داری ازآن سود خواهی برد اگر قصد سفر تجاری داری سود بخش خواهد …

این نیتی که داری هیچ نفعی برایت ندارد بهتر است از این خواسته دست برداری . از کارهای بد و حرام پرهیز کن و به حلال قناعت کن . در کارت گشایش خوبی پیدا خواهد شد اگر مراقب افکار و نیاتت …

طالعت نشانگر صحت و سلامت و گشایش در رزق و روزی برای توست . اگر قصد سفر داری ،یا قصد جابجایی و نقل مکان داری و یا قصد داری تغییر شغل بدهی به آنها عمل کن ، به نفع تو خواهد بود . غیبت دیگران …

طالع خوبی است و نیتت بر آورده می شود . به زودی از غمها رها میشوی زیرا فالت نوید خیر و سعادت میدهد . در کارهایت همچنان کوشا باش تا موفقیت و پیروزی نصیب شود مراقب بدخواهان باش و رازت …

با این قصد و نیتی که در سر داری ممکن است سلامتت به خطر بیافتد. بهتر است ان را از سر بیرون کنی وگرنه صدمه سختی خواهی دید . کسی به تو طعنه میزند از او دوری کن . اگر در همه ی امور به خدا توکل …

طالعت خوب است و نیتت بر آورده می شود اما نباید عجله کنی ،بلکه باید صبور باشی تا عاقبت اوضاع بر وفق مراد تو گردد . به زودی گشایشی در کارت پیدا میشود اگر قصد فروش چیزی را داری صبر …

نیت خوبی کرده ای طالعت با تو یار است و به توفیق و نشاط می رسی . شکر خدا را در همه وقت به جا بیاور اگر قصد ازدواج و یا معامله ای داری و یا قصد شراکت و سرمایه گذاری داری بخت بت تو یار است …

طالع خوبی داری و در نعمت و رحمت به رویت گشوده است و به مقصودی که داری میرسی شکر خدا را به جا آور تا به مقصود نزدیکترشوی. امسال برای تو بهتر از هر سال دیگر است به عزت و موقعیت خوبی …

طالع خوبی داری و این روزها آرزویت برآورده میشود خبر خوشی دریافت میکنی و به شادی و نشاط میرسی . زنی بلند قد و باریک اندام و گندمگون با تو خصومت میکند مراقب خودت باش . از پول و در آمد …

به آنچه که نیت کرده ای میرسی اما باید صبر داشته باشی. کسی در پی بدگویی و صدمه زدن به توست اما موفق نمیشود . این روزها نادانی میکنی و به اندرز و نصایح دیگران توجه نمیکنی در این فکر …

قصد و نیت بدی داری از آن دوری کن وگر نه پشیمان میشوی . بهتر است در پی کار خودت بمانی و منتظر باشی . سعی کن با پرورش افکار و نیات خوب در سر ،سعادت را به روی خود باز کنی و از الطاف خداوند …

به نظر میرسد اهل فتنه هستی و فتنه بر پا میکنی . دست از خصومت بردار تا به غم مبتلا نشوی. زبانت را نگه دار وگرنه دوستان و آشنایان از تو رنجیده و تو را ترک میکنند . چند وقت دیگر گشایشی …

طالع خوبی داری چیزی را که از دست داده ای دوباره به دست خواهی آورد ، به تو تهمت یا طعنه میزنند ولی آسیب به تو نمیرسد چون کسی نمیتواند به آسانی به تو صدمه بزند . به زودی گشایشی در کارت …

نیتت بر آورده میشود و آنچه که طلب کرده ای به دست خواهی آورد. گشایش مالی در فالت دیده میشود . اگر دست به کار جدیدی زده ای توفیق خوبی همراه خواهد داشت . اگر نو رسیده ای داری قدمش برای …

طالعت خوب نیست اما به زودی نحوست طالعت بر طرف میشود و به مقصود خود خواهی رسید . از چیزی در تشویش هستی بزودی تشویشت بر طرف میشود. کسی در فکر صدمه زدن به شماست به خدا توکل کن تا حیله …

آنچه را که از خدا طلب کنی به آن میرسی اما تو نیز باید به عهد خود پایبند باشی و خلاف وعده عمل نکنی اگر فکر و ذهنت را یکی کنی و در امور به خدا توکل کنی به مرادت میرسی ی. یک نفر که به تو …

در این زمان طالعت خوب نیست بهتر است از قصد و نیت خود منصرف شوی . کسی قصد فریب دادن تو را دارد مراقب باش فریب او را نخوری . نمی توانی همه را دوست خود بدانی بعضی ها افکار فتنه انگیز دارند …

فالت خوب است اگر صبر داشته باشی به مقصود میرسی . گشایشی در کارت دیده میشود باید برای رسیدن به مقصود خود نیز باید همت و کوشش کنی . کسی با تو دشمنی میکند مراقب خودت باش. اگر گم شده ای …

طالعت روشن است و موفقیت و سعادت به تو روی خواهد کرد پس غم مخور. مال یا چیزی را از دست داده ای آن را به دست خواهی آورد . در کارها به خدا توکل کن و به فکر سود و زیانش نباش . تا چند روز آینده …

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۴۳ دانستنی

وبگردی