> دانستنی های تفریح و سرگرمی | فال
آفتاب

دانستنی های فال

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۷۸ دانستنی

فال عطسه چیست | عطسه به علت خارج شدن سریع هوایی است که قرار است در بازدم به بیرون از بدن بیاید، و علت آن هم منقبض شدن عضلات تنفسی می باشد. فال عطسه را هم بر اساس این موضوع قرار داده اند. در ادامه فال عطسه روز شنبه را با هم می خوانیم.

به گفته ی روانشناسان همه ی ما به نحوی تحت تاثیر رنگها هستیم و خود واقعیمون رو با این رنگها نشون می دیم. برای اسم هر فرد رنگ مخصوصی وجود داره که می تونه بر زندگیش تاثیر بذاره. اینکه …

به زودی مشکل ات برطرف میشود اما نباید از کسی توقع خیر و راحتی داشته باشی . چیزی را از دست داده ای که به زودی به دست می اوری . اگر با کسی دعوا و مخاصمه داری عاقبت به نفع توتمام میشود …

نیتت بر آورده می شود و به آرامش و سلامت و سعادت میرسی . اگر بیمار هستی بهبود پیدا میکنی . اگر قصد معامله و خرید وفروش داری ازآن سود خواهی برد اگر قصد سفر تجاری داری سود بخش خواهد …

این نیتی که داری هیچ نفعی برایت ندارد بهتر است از این خواسته دست برداری . از کارهای بد و حرام پرهیز کن و به حلال قناعت کن . در کارت گشایش خوبی پیدا خواهد شد اگر مراقب افکار و نیاتت …

طالعت نشانگر صحت و سلامت و گشایش در رزق و روزی برای توست . اگر قصد سفر داری ،یا قصد جابجایی و نقل مکان داری و یا قصد داری تغییر شغل بدهی به آنها عمل کن ، به نفع تو خواهد بود . غیبت دیگران …

طالع خوبی است و نیتت بر آورده می شود . به زودی از غمها رها میشوی زیرا فالت نوید خیر و سعادت میدهد . در کارهایت همچنان کوشا باش تا موفقیت و پیروزی نصیب شود مراقب بدخواهان باش و رازت …

با این قصد و نیتی که در سر داری ممکن است سلامتت به خطر بیافتد. بهتر است ان را از سر بیرون کنی وگرنه صدمه سختی خواهی دید . کسی به تو طعنه میزند از او دوری کن . اگر در همه ی امور به خدا توکل …

طالعت خوب است و نیتت بر آورده می شود اما نباید عجله کنی ،بلکه باید صبور باشی تا عاقبت اوضاع بر وفق مراد تو گردد . به زودی گشایشی در کارت پیدا میشود اگر قصد فروش چیزی را داری صبر …

نیت خوبی کرده ای طالعت با تو یار است و به توفیق و نشاط می رسی . شکر خدا را در همه وقت به جا بیاور اگر قصد ازدواج و یا معامله ای داری و یا قصد شراکت و سرمایه گذاری داری بخت بت تو یار است …

طالع خوبی داری و در نعمت و رحمت به رویت گشوده است و به مقصودی که داری میرسی شکر خدا را به جا آور تا به مقصود نزدیکترشوی. امسال برای تو بهتر از هر سال دیگر است به عزت و موقعیت خوبی …

طالع خوبی داری و این روزها آرزویت برآورده میشود خبر خوشی دریافت میکنی و به شادی و نشاط میرسی . زنی بلند قد و باریک اندام و گندمگون با تو خصومت میکند مراقب خودت باش . از پول و در آمد …

به آنچه که نیت کرده ای میرسی اما باید صبر داشته باشی. کسی در پی بدگویی و صدمه زدن به توست اما موفق نمیشود . این روزها نادانی میکنی و به اندرز و نصایح دیگران توجه نمیکنی در این فکر …

قصد و نیت بدی داری از آن دوری کن وگر نه پشیمان میشوی . بهتر است در پی کار خودت بمانی و منتظر باشی . سعی کن با پرورش افکار و نیات خوب در سر ،سعادت را به روی خود باز کنی و از الطاف خداوند …

به نظر میرسد اهل فتنه هستی و فتنه بر پا میکنی . دست از خصومت بردار تا به غم مبتلا نشوی. زبانت را نگه دار وگرنه دوستان و آشنایان از تو رنجیده و تو را ترک میکنند . چند وقت دیگر گشایشی …

طالع خوبی داری چیزی را که از دست داده ای دوباره به دست خواهی آورد ، به تو تهمت یا طعنه میزنند ولی آسیب به تو نمیرسد چون کسی نمیتواند به آسانی به تو صدمه بزند . به زودی گشایشی در کارت …

نیتت بر آورده میشود و آنچه که طلب کرده ای به دست خواهی آورد. گشایش مالی در فالت دیده میشود . اگر دست به کار جدیدی زده ای توفیق خوبی همراه خواهد داشت . اگر نو رسیده ای داری قدمش برای …

طالعت خوب نیست اما به زودی نحوست طالعت بر طرف میشود و به مقصود خود خواهی رسید . از چیزی در تشویش هستی بزودی تشویشت بر طرف میشود. کسی در فکر صدمه زدن به شماست به خدا توکل کن تا حیله …

آنچه را که از خدا طلب کنی به آن میرسی اما تو نیز باید به عهد خود پایبند باشی و خلاف وعده عمل نکنی اگر فکر و ذهنت را یکی کنی و در امور به خدا توکل کنی به مرادت میرسی ی. یک نفر که به تو …

در این زمان طالعت خوب نیست بهتر است از قصد و نیت خود منصرف شوی . کسی قصد فریب دادن تو را دارد مراقب باش فریب او را نخوری . نمی توانی همه را دوست خود بدانی بعضی ها افکار فتنه انگیز دارند …

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۷۸ دانستنی

وبگردی