> دانستنی های تفریح و سرگرمی | طالع بینی | طالع بینی چینی | صفحه ۲
آفتاب

دانستنی های طالع بینی چینی

نمایش ۲۱ تا ۴۰ از ۱۲۰ دانستنی

متولدین سال موش شامل سال‌های زیر می‌باشند: ۱۲۷۹ - ۱۲۹۱ - ۱۳۰۳ - ۱۳۱۵ - ۱۳۲۷ - ۱۳۳۹ - ۱۳۵۱ - ۱۳۶۳ - ۱۳۷۵ - ۱۳۸۷ موش زیر نفوذ حالات جاذبه و تجاوز به دنیا آمده است. در نظر اول آرام و متعادل و شوخ …

▪ موش آینده ای ندارد. خانم ببر مدام خواب زندگی شیرین را می بیند و موش بیچاره برای جلب رضایت او، خود را به هر دری می زند. ▪ گاو غیر ممکن است. آنها نمی توانند با هم زندگی کنند، چون گاو …

▪ موش بد نیست؛ البته با وقتی که موش به ببر اجازه پرداختن به ماجراجویی هایش را بدهد؛ در این صورت، این دو هیچ مشکلی با هم نخواهند داشت ▪ گاو اصلاً امکان پذیر نیست. ببر باید حواسش …

▪ موش حرفش ر هم نزنید! ببر ایده آلیست و موش گرایشاتی کاملاً مادی دارد ▪ گاو خدا نکند! بهتر است چشمشان به یک دیگر نیفتد؛ چون هر دو دچار سوء هاضمه می شوند! ▪ ببر شاید بتوانند به هم …

▪ موش موش اگر چه منفعت طلب است؛ ولی خوشبختانه راستگو و باوفاست؛‌در غیر این صورت، ببر میدان را خالی می کرد! ▪ گآو شراکتی مصیبت بار است و گاو سعی خواهد کرد تا ببر را کنار بگذارد ▪ …

▪ موش ببر نمی تواند نسبت به کارهای موش بی تفاوت باشد. ▪ گاو بهتر است ببر فکر چاره کند با از دست گاو - که درصدد نابودی اوست - خلاص شود؛ در غیر این صورت ببر صدمه خواهد دید ▪ ببر دو ببر …

▪ فروردین ببر دو موتوره! او می تواند دیوار صوتی را بشکند؛ مراقب او باشید ▪ اردیبهشت ببر متعادل! هر چند در مسایل احساسی تا حدودی زیاده روی می کند. ▪ خرداد ببر وحشی! کارهایش احمقانه …

سرکارگر، فرمانده چتربازان، سردسته تبهکاران، وزیر، رئیس جمهور، گاوباز، راننده مسابقات تومبیل رانی، بدل کار سینما، رئیس هیات اکتشاف، رهبر نظامی، مرد سیاست، سردسته مزدوران... …

● ببر دلیر و بی پروا ببر یک عصیانگر و شورشی ناراضی است، او با شتاب زدگی خاص خودش، همیشه علیه قدرت های برتر طغیان می کند و سرکشی و نارضایتی با خونش در آمیخته است. ببر دوست دارد سردمدار …

● متولدین سال ببر شامل سال‌های زیر می‌باشند: ۱۲۸۱ - ۱۲۹۳ - ۱۳۱۵ - ۱۳۱۷ - ۱۳۲۹ - ۱۳۴۱ - ۱۳۵۳ - ۱۳۶۵ - ۱۳۷۷ - ۱۳۸۹ ببر یک عیب‌جوی یاغی است و همیشه در حال طغیان بر ضد قدرت‌های مستقر است او همیشه …

▪ موش اگر چه خانم گربه موجود آرامی است؛ اما همیشه در اندیشه خوردن موش است. موشی که سرش بوی قرمه سبزی ندهد، از این رابطه حذر می کند ▪ گاو امکان پذیر است. این دو برای هم ساخته نشده …

▪ موش موش دائماً در معرض خطر خواهد بود؛ زیرا گربه دوست دارد به اصل و ذات خود بازگردد و مشکل می تواند وسوسه نابود کردن موش را نادیده بگیرد ▪ گاو له شاید، چرا که نه؟ آقای گربه در …

▪ موش هیهات! نظر گربه درباره موش برو و برگرد ندارد و مطمئناً به هیچ وجه دوستانه نیست ▪ گاو رابطه اجتماعی آنها خوب است ▪ ببر آنها یک دیگر را خوب می فهمند، اما گربه ببر را جدی نمی …

▪ موش گربه با موش بازی می کند. به هر حال؛ احتمال موفقیت او کم است. ▪ گاو گربه به این کودک عجیب، با تعجب و نگرانی نگاه می کند. در حقیقت گربه نمی تواند از سر به سر گذاشتن با بچه اش خودداری …

▪ موش سر و کار پیدا کردن با گربه، به ویژه برای موش، هولناک است ▪ گاو بیچاره گاو! گربه از هوش سرشار او سو ء استفاده خواهد کرد؛ اما بهتر است گربه نیز مراقب باشد! ▪ ببر امکان پذیر است. …

● متولدین ماههای سال گربه ▪ فروردین گربه وحشی! او اغلب چنگ می زند ▪ اردیبهشت گربه ملوس! او کنار آتش می خوابد و چنگ نمی زند. ▪ خرداد گربه ولگرد و نا آرام! او به دنبال خطر می رود. ▪ تیر …

گربه ها یکه تازان عرصه سیاست بوده اند. فیدل کاسترو (کسی که نمی توان منکر کارآیی سیاسی او شد)، رئیس جمهور تروخیلو، ملکه ویکتوریا، استالین، دومدیسی و رئیس جمهور بورقیبه همگی …

مانکن، خیاط، طراح لباس، دکوراتور داخلی، عتیقه فروش، مسؤول پذیرش، مغازه دار، صاحب دارو خانه، داروساز یا متخصص زیبایی، مشاور حقوقی، وکیل دعاوی، دفتردار اسناد رسمی، قاضی، …

● گربه - خرگوش موجودی لطیف این نماد را در ویتنام،‌گربه و در ژاپن خرگوش دانسته اند؛ حال گربه باشد یا خرگوش، هر دو هنگام سقوط، روی چهار دست و پای خود فرود می آیند. متولدان سال گربه …

● متولدین سال گربه شامل سال‌های زیر می‌باشند: ۱۲۸۲ - ۱۲۹۴ - ۱۳۰۶ - ۱۳۱۸ - ۱۳۳۰ - ۱۳۴۲ - ۱۳۵۴ - ۱۳۶۶ - ۱۳۷۸ - ۱۳۹۰ خوشحال و با استعداد، خوب، بااحتیاط، لطیف، ملاحظه‌کار، عاشق جمع، اهل غیبت‌کردن، …

نمایش ۲۱ تا ۴۰ از ۱۲۰ دانستنی

وبگردی