> دانستنی های تفریح و سرگرمی | طالع بینی | طالع بینی ماهانه | صفحه ۳
آفتاب

دانستنی های طالع بینی ماهانه

نمایش ۴۱ تا ۶۰ از ۷۵ دانستنی

● فروردین ماه: خیلی از مجردهای این ماه برای ازدواج و نامزدی در حال تصمیم گیری هستند و برخی در زمینه مسائل احساسی دچار بن بست هایی شده اند ؛ در کل این گروه باید با احتیاط و دوراندیشی …

● فروردین ماه: این ماه باید بیشتر مراقب اطرافیان تان باشید زیرا هم صحبت های شما زیاد قابل اطمینان نیستند بنابراین شاید بهتر باشد که خودتان کارها را انجام دهید یا زمانی را صرف …

● فروردین ماه: این ماه را باید جشن بگیرید زیرا زمان موفقیت شما بسیار نزدیک شده است و شاید هم بتوان گفت که هم اکنون غرق در مقدمات آن موفقیت هستید. در ماه قبل کمی اندوهگین بوده اید …

● فروردین ماه: در این ماه شرایطی پیش روری شماست که باید هر چه زودتر نسبت به آن اظهار نظر کنید ،‌تردید و دودلی موجب به تعویق افتادن کارتان خواهد شد و این اصلاً به نفع شما نیست . میزبان …

● فروردین ماه: این ماه پول قابل توجهی به دستان می رسد که اوضاع زندگی را تا حدی تغییر میدهد ، سعی کنید این تغییر تاثیر خوبی روی خانواده بگذارد و همگی در لذت بردن از آن سهیم بشوید …

● فروردین ماه: برای بسیاری از متولدین این ماه استراحت و در صورت امکان سفرهای کوتاه توصیه می‌شود، چرا که روحیه آنها با یکنواختی سازگار نیست و باعث کاهش فعالیت‌ها می‌شود ؛ ورزش …

● فروردین ماه: در این ماه احساس می‌کنید که باید از نظر احساسی تعدیل شوید و می‌خواهید انرژی اضافی خود را تخلیه کنید. اگر با همکارتان درگیر یک بحث جدی شوید این بحث به نفع شخص شروع …

● فروردین ماه: ایستادگی و مقاومت در برابر موانع بهترین ویژگی است که شما دارید و اکنون برایتان مفید واقع خواهد شد ؛ این ویژگی شما باعث می‌شود یک مرتبه جواب مسئله را پیدا کنید‌ …

● فروردین ماه: این ماه نقشی که شما در جهان بیرونی دارید باعث می‌شود بیشترین تمرکز خود را روی کار و وظیفه تان بگذارید چرا که خورشید وارد دهمین خانه مسیر شغلی شما می‌شود اما شاید …

● فروردین ماه: این ماه را باید جشن بگیرید زیرا زمان موفقیت شما بسیار نزدیک شده است و شاید هم بتوان گفت که هم اکنون غرق در مقدمات آن موفقیت هستید. در ماه قبل کمی اندوهگین بوده اید …

● فروردین ماه: در این ماه شرایطی پیش روری شماست که باید هر چه زودتر نسبت به آن اظهار نظر کنید ،‌تردید و دودلی موجب به تعویق افتادن کارتان خواهد شد و این اصلاً به نفع شما نیست . میزبان …

● فروردین ماه: در این ماه شرایطی پیش روری شماست که باید هر چه زودتر نسبت به آن اظهار نظر کنید ،‌تردید و دودلی موجب به تعویق افتادن کارتان خواهد شد و این اصلاً به نفع شما نیست. میزبان …

● فروردین ماه خیلی از مجردهای این ماه برای ازدواج و نامزدی در حال تصمیم گیری هستند و برخی در زمینه مسائل احساسی دچار بن بست هایی شده اند ؛ در کل این گروه باید با احتیاط و دوراندیشی …

● فروردین ماه: این ماه باید بیشتر مراقب اطرافیان تان باشید زیرا هم صحبت های شما زیاد قابل اطمینان نیستند بنابراین شاید بهتر باشد که خودتان کارها را انجام دهید یا زمانی را صرف …

● فروردین ماه: این ماه را باید جشن بگیرید زیرا زمان موفقیت شما بسیار نزدیک شده است و شاید هم بتوان گفت که هم اکنون غرق در مقدمات آن موفقیت هستید. در ماه قبل کمی اندوهگین بوده اید …

● فروردین ماه: در این ماه شرایطی پیش روری شماست که باید هر چه زودتر نسبت به آن اظهار نظر کنید ،‌تردید و دودلی موجب به تعویق افتادن کارتان خواهد شد و این اصلاً به نفع شما نیست . میزبان …

● فروردین ماه در این ماه پول قابل توجهی به دستان می رسد که اوضاع زندگی را تا حدی تغییر میدهد ، سعی کنید این تغییر تاثیر خوبی روی خانواده بگذارد و همگی در لذت بردن از آن سهیم بشوید. …

● فروردین ماه برای بسیاری از متولدین این ماه استراحت و در صورت امکان سفرهای کوتاه توصیه می‌شود، چرا که روحیه آنها با یکنواختی سازگار نیست و باعث کاهش فعالیت‌ها می‌شود. ورزش …

● فروردین ماه در این ماه احساس می‌کنید که باید از نظر احساسی تعدیل شوید و می‌خواهید انرژی اضافی خود را تخلیه کنید. اگر با همکارتان درگیر یک بحث جدی شوید این بحث به نفع شخص شروع …

● فروردین ماه در این ماه سیاره تان شما را تبدیل به یک قهرمان می‌کند چون که باعث می‌شود شما بتوانید مسئله مشکلی را در محل کار یا زندگی خود حل نمائید. ایستادگی و مقاومت در برابر …

نمایش ۴۱ تا ۶۰ از ۷۵ دانستنی

وبگردی