> دانستنی های تفریح و سرگرمی | طالع بینی | طالع بینی خورشیدی
آفتاب

دانستنی های طالع بینی خورشیدی

▪ اسفند یعنی : آرمان تفویض ▪ سمبل: ماهی ▪ عنصر وجود: آب ▪ شعار: من باور دارم ▪ سنگ خوش یمن: زمّرد ▪ سیّاره:نپتون ▪ فلّز وجود: فلّز مصنوعی ▪ شخصیّت: راوی ▪ رنگ محبوب: زرد و سبز ▪ تأثیر …

▪ بهمن یعنی : آرمان ایده‌آلیستی ▪ سمبل: ظرف ▪ عنصر وجود: هوا ▪ شعار: من می دانم ▪ سنگ خوش یمن: یاقوت کبود ▪ سیّاره:اورانوس ▪ فلّز وجود: اورانیم ▪ شخصیّت: ثابت ▪ رنگ محبوب: آبی آسمانی …

▪ سمبل: بز ▪ عنصر وجود: خاک ▪ شعار: من بکار می گیرم ▪ سنگ خوش یمن: عقیق رنگارنگ ▪ سیّاره: زحل ▪ فلّز وجود: سرب ▪ شخصیّت: کاردینال ▪ رنگ محبوب: سیاه ▪ تأثیر پذیر با سیاست و راهنمای استراتژیک دارای …

▪ آذر یعنی : آرمان کسب و اطلاعات ▪ سمبل: کمان ▪ عنصر وجود: آتش ▪ شعار: من میبینم ▪ سنگ خوش یمن: فیروزه ▪ سیّاره:ژوپیتر ▪ فلّز وجود: قلع ▪ شخصیّت: راوی ▪ رنگ محبوب: ارغوانی ▪ الهام پذیر …

▪ آبان یعنی: آرمان غریزه ▪ سمبل: کژدم ▪ عنصر وجود: آب ▪ شعار: من آرزو می کنم ▪ سنگ خوش یمن:سیلیس ▪ سیّاره: پلوتو ▪ فلّزوجود: آهن ▪ شخصیّت: ثابت ▪ رنگ محبوب: قرمز تیره ▪ تأثیر پذیر و حسّاس …

▪ مهر یعنی: آرمان ازدواج ▪ سمبل: ترازو ▪ عنصر وجود: هوا ▪ شعار: من متعادل می کنم ▪ سنگ خوش یمن: الماس ▪ سیّاره: ونوس ▪ فلّز وجود: مس درخشان ▪ شخصیّت: کاردینال ▪ رنگ محبوب: بژ و قهوه‌ای …

▪ شهریور یعنی : بالغ طبیعت ▪ سمبل:خوشه ▪ عنصروجود: خاک ▪ شعار: من تجزیه می کنم ▪ سنگ خوش یمن: عقیق سبز ▪ سیّاره: مرکوری ▪ فلّز وجود: پلاتین ▪ شخصیّت: راوی ▪ رنگ محبوب:خاکستری و سبز …

▪ مرداد یعنی: جوان طبیعت ▪ سمبل: شیر ▪ عنصر وجود: آتش ▪ شعار: من اراده می کنم ▪ سنگ خوش یمن: یاقوت زرد ▪ سیّاره: خورشید ▪ فلّز وجود: طلا ▪ شخصیّت: ثابت ▪ رنگ محبوب: غروب خورشید ▪ الهام …

▪ مغرور اما مهربان ▪ تعیین کننده خط مشی ▪ وابسته به خانواده ▪ محافظه کار ▪ شکم پرست ▪ عاشق ثروت متولد تیرماه بسیار حسّاس ، سریع الانتقال ، رویایی ، عاشق خانه و خانواده ، منزوی …

▪ فلز وجود: جیوه ▪ شخصیّت: راوی ▪ رنگ محبوب: زرد و سبز ▪ فعّال و پیشرو و متفکّر و ارتباط برقرارکننده و ایده‌آلیست اهل تنّوع ، واقعاْ باهوش ، سریع‌الانتقال ، متلّون‌المزاج ، غیر …

▪ شیرخوارطبیعت ▪ سمبل: گاو ▪ عنصروجود: خاک ▪ شعار: من دارم ▪ سنگ خوش یمن: یاقوت کبود ▪ سیّاره : ونوس ▪ فلّز وجود: مس ▪ شخصیّت: ثابت ▪ رنگ محبوب: آبی آسمانی ▪ تأثیر پذیر با سیاست و فکردهنده …

▪ فلّز وجود: آهن ▪ شخصیّت: کاردینال ▪ رنگ محبوب: زرد ▪ الهام پذیر فعّال و پیشرو و راهنمای ایده‌آلیس پرجنب و جوش ، فعّال ، عجول ، رک و بی‌پروا ، زود عکس‌العمل نشان می‌دهد، لایق …

وبگردی