آفتاب

دانستنی های سخن بزرگان

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۳۰۸ دانستنی

نِلسون ماندِلا نخستین رئیس جمهور آفریقای جنوبی بود که در انتخابات دموکراتیک عمومی برگزیده شد. وی پیش از ریاست جمهوری از فعالان برجستهٔ مخالف آپارتاید در آفریقای جنوبی و رهبر کنگره ملی آفریقا بود.

هر روز صبح در جنگل آهوئی از خواب بیدار میشود که میداند باید از شیر تندتر بدود تا طعمه او نگردد ، و شیری که میداند باید از آهوئی تندتر بدود تا گرسنه نماند. مهم نیست که شیر باشی یا آهو ، با طلوع هر آفتاب با تمام توان آماده دویدن باش.

انسان، انسان است چون که می گرید، ولی به حال کسی که هرگز نمی گرید باید گریست.

اگر هر کسی فقط فکر کند که برای پیروزی به چه چیز نیاز دارد، پیروز می شود.

جبران خلیل جبران شاعر ، نقاش، نویسنده و متفکر لبنانی که در عمر کوتاه ۴۸ ساله ( ۱۸۸۳ تا ۱۹۳۱ ) خویش راز های بسیاری را با آینده گان در میان گذاشت.

شاید دنیا ان مجلسی نباشد که تو در آرزویش بودی ولی حالا که دعوت شدی تا می توانی زیبا برقص

در سرزمینی که آذرخش و طوفان میدان داری می کنند کسی به فکر فردا نیست .

۱. کنجکاوی را دنبال کنید “من هیچ استعداد خاصی ندارم .فقط عاشق کنجکاوی هستم “ چگونه کنجکاوی خودتان را تحریک می کنید ؟ من کنجکاو هستم. مثلا پیدا کردن علت اینکه چگونه یک شخص موفق است …

۱) کنجکاوی را دنبال کنید من هیچ استعداد خاصی ندارم .فقط عاشق کنجکاوی هستم چگونه کنجکاوی خودتان را تحریک می کنید ؟ من کنجکاو هستم. مثلا پیدا کردن علت اینکه چگونه یک شخص موفق است …

● ستارخان و مشروطه خواهی شجاعت، بدون هدف و آرمان ملی، قدرتی محسوب نمی شود. مشروطه خواه، تفنگچی نیست بل آزادی خواه است. اگر آزادی نباشد، ایران به آشوب کشیده می شود. قاجار، مشروطیت …

از سخنان افلاطون است که: آن کس که هنگام خشنودی از تو، تو را به آن زیبایی که در تو نیست مدح گوید، هنگام خشم بر تو، تو را به قبیحی که در تو نیست، نکوهش خواهد کرد.

▪ هنرها تنها تقلید محض واقعیت خارجی نیستند و اگر برخی آثار هنری چنین بودند، در حقیقت در برابر رسالت عالی خود کاذب می‌نمودند. آرتور شوپنهاور ▪ آیا زندگی آنقدر عزیز و صلح آنقدر …

▪ غرور علمی چیست و چه شاخص ها و آثاری را بر رفتار و سلوک انسان مترتب می کند؟ ـ به طورکلی هرچیزی در عالم ماده آفتی دارد که هستی آن را تهدید می کند. درخت علم و دانش هم «آفت» پیدا می کند. …

چارلی چاپلین میگوید: وقتی زندگی ۱۰۰ دلیل برای گریه کردن به تو نشان میده تو ۱۰۰۰ دلیل برای خندیدن به اون نشون بده ▪ To fall in love عاشق شدن ▪ To laugh until it hurts your stomach آنقدر بخندی که دلت درد بگیره ▪ To find mails by the thousands when you return from …

اگر می توانستم یک بار دیگر به دنیا بیایم کمتر حرف می زدم و بیشتر گوش می کردم. دوستانم را برای صرف غذا به خانه دعوت می کردم حتی اگر فرش خانه ام کثیف و لکه دار بود و یا کاناپه ام ساییده …

چقدر فرومایه ام من، هنگامی که زندگی به من طلا می دهد، و من به تو نقره می دهم، و با وجود این، خود را سخاوتمند می انگارم.

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۳۰۸ دانستنی

وبگردی