برای تایپ فارسی کافیست متن مورد نظر خود را به وسیله keyboard زیر تایپ کرده و سپس عبارت تایپ‌شده را copy نموده در محل مورد نظر paste نمائید.
کیبورد سازگار با ویندوز XP کیبورد سازگار با ویندوز 98 فارسی