آفتاب

تصفیه آب صنعتی چیست؟تصفیه آب برای قابل شرب کردن آن ضروری است. به این ترتیب انگل های عامل بیماری از بین خواهند رفت. روش های مختلفی برای تصفیه آب وجود دارد. برخی روش های شیمیایی و برخی فیزیکی هستند.


تصفیه آب فرآیندی است که در آن ترکیبات شیمیایی ناخواسته، مواد آلی و معدنی و آلاینده های بیولوژیکی از آب حذف می شوند. این فرآیند نیز شامل تقطیر (تبدیل مایع به بخار به منظور متراکم کردن آن به شکل مایع) و دیونیزه کردن (حذف یون ها از طریق حذف نمک های محلول) است.
هدف اصلی تصفیه آب تامین آب آشامیدنی است. تصفیه آب نیز پاسخگوی نیازها  و  کاربردهای پزشکی، دارویی، شیمیایی و صنعتی است.
فرآیند خالص سازی غلظت آلاینده هایی مانند ذرات معلق، انگل ها، باکتری ها، جلبک ها، ویروس ها و قارچ ها را کاهش میدهد. تصفیه آب را می توان در کل شهر یا خانه ها انجام داد.

روش های تصفیه آب صنعتی

تقطیر آب

برای رسیدن به این هدف، آب تا نقطه جوش گرم می شود و بخار به دام می افتد و متراکم می شود. با این حال، هنوز ناخالصی هایی مانند سیلیس، آمونیاک و سایر ترکیبات آلی در آب مقطر یافت می شود. نگهداری آب مقطر نیز برای جلوگیری از آلوده شدن آن مهم است.

اسمز معکوس

تصفیه آب با اسمز معکوس چگونه انجام می شود؟ اسمز حرکت آب از غلظت بالاتر به غلظت کمتر ناشی از فشار اسمزی است. در اسمز معکوس، آب با استفاده از فشاری بالاتر از فشار اسمزی از فیلتر عبور داده می شود تا ناخالصی ها جدا شوند.

تصفیه آب صنعتی

تبادل یونی

تبادل یونی یک فرآیند تصفیه آب است که عموماً برای نرم کردن یا دمینرالیزه کردن آب استفاده می شود، اگرچه برای حذف سایر مواد از آب در فرآیندهایی مانند دیونیزاسیون، یون زدایی و گندزدایی نیز استفاده می شود.
این فرآیند فلزات سنگین موجود در آب را حذف می کند. با این حال، تبادل یونی میکروارگانیسم ها را حفظ می کند.

کربن فعال

فیلتراسیون کربن فعال یکی از بسیاری از فرآیندهایی است که معمولاً در تصفیه آب استفاده می شود. کربن فعال آلاینده هایی مانند مواد آلی را حذف می کند. علاوه بر این، آلاینده هایی را که باعث ایجاد بو می شوند حذف می کند و آب آشامیدنی را خوشمزه تر می کند.
کلر یکی از عناصری است که بهتر است از آب حذف شود، زیرا در تماس با کربن فعال دچار دگرگونی می شود. این ماده به عنوان یک معرف و کاتالیزور با کلر عمل می کند و آن را تجزیه می کند، حتی زمانی که قدرت جذب کربن فعال به پایان می رسد.


 تصفیه فاضلاب | سیستم تصفیه پساب | شرکت آتیاکو

ضدعفونی اشعه ماوراء بنفش

اشعه ماوراء بنفش (UV) یک روش ضد عفونی جایگزین برای استفاده از کلر و ازن در بسیاری از کاربردهای تصفیه، هم در آب آشامیدنی و هم پساب ارائه می دهد. اشعه ماوراء بنفش ضدعفونی موثری را بدون تولید محصولات جانبی گندزدایی مشکل‌ساز فراهم می‌کند.
تابش UV-C به طور خاص، با طول موج بین 240 تا 280 نانومتر در محدوده، مستقیماً به DNA باکتری ها به روشی حیاتی حمله می کند. تابش یک واکنش فتوشیمیایی را آغاز می کند و اطلاعات ژنتیکی موجود در DNA را از بین می برد. بنابراین، باکتری توانایی تولید مثل خود را از دست می دهد و از بین می رود.
آب شیرین کن

فیلتراسیون

برای اینکه آب آشامیدنی باکیفیت به شیر آب برسد، فرآیند مهمی به نام تصفیه آب را طی می‌کند که شامل حذف مواد جامد و آلاینده‌ها (ویروس‌ها، انگل‌ها و باکتری‌ها) می‌شود تا بدون خطر ابتلا به بیماری مصرف شود. فیلتراسیون به فرآیند عبور مایع از یک محیط متخلخل یا مواد دانه ای گفته می شود.

تصفیه ازن

ازن در برابر باکتری ها و ویروس ها موثرتر از ضدعفونی با کلر است. علاوه بر این، خواص اکسید کننده می تواند غلظت آهن، منگنز، گوگرد را کاهش دهد و مشکلات بو و طعم را از بین ببرد. ازن آهن، منگنز و گوگرد را در آب اکسید می کند و اکسیدهای فلزی یا گوگرد عنصری را تشکیل می دهد.
سپس این ذرات نامحلول از طریق پس فیلتراسیون حذف می شوند. ذرات آلی و مواد شیمیایی با انعقاد یا اکسیداسیون شیمیایی حذف خواهند شد. همچنین، ازن ناپایدار است و در عرض چند ثانیه تا 30 دقیقه تجزیه می شود. سرعت تخریب تابعی از شیمی آب، pH و دمای آب است.
تا اینجا روش های مختلفی که برای تصفیه آب صنعتی  و قابل شرب کردن آن وجود دارد را به شما نشان دادیم. اگرچه اینها راه های اصلی تصفیه آب خانگی و صنعتی هستند ، اما روش های بسیار متنوعی وجود دارد و البته بسیاری از آنها از ترکیبی از موارد فوق برای بهبود کارایی خود استفاده می کنند.
یکی از چالش های کنونی جهان، تصفیه بیشترین حجم فاضلاب در تصفیه خانه های فاضلاب است. همانطور که در گزارش سازمان ملل متحد در مورد توسعه منابع آب در جهان در سال 2017 با عنوان "فاضلاب منابع هدر رفته" آمده است ، تصفیه ان می توانند منبعی کلیدی برای پاسخگویی به تقاضای رو به رشد جهانی برای آب شیرین و مواد خام باشند.
فاضلاب ها آب‌هایی هستند که کیفیت آن‌ها تحت تأثیر فعالیت‌های انسانی قرار می‌گیرد و برحسب منشأ به‌عنوان آب‌های شهری، خانگی و صنعتی طبقه‌بندی می‌شوند .
تصفیه خانه های فاضلاب یا EDAR (ایستگاه تصفیه فاضلاب) وظیفه جمع آوری آب از یک شهر یا بخش صنعتی و حذف مواد آلاینده آن را بر عهده دارند. هدف از این فرآیند، بازگرداندن این منبع به چرخه آب است.

چه فرآیندهایی در تصفیه خانه های فاضلاب انجام می شود؟

آبی که وارد تصفیه خانه فاضلاب می شود،   تحت فرآیندهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی برای حذف آلودگی های اب قرار می گیرد. پساب ها معمولاً در 4 مرحله مقدماتی یا قبل از تصفیه، تصفیه اولیه، ثانویه و سوم تصفیه خواهد شد.
علاوه بر این، در تصفیه خانه های فاضلاب، سایر فرآیندهای مرتبط با محصولات جانبی به دست آمده در تصفیه های مختلف نیز انجام می شود. برخی از فرآیندها، مانند فرآیندهای مرتبط با تصفیه و مدیریت لجن، از اهمیت قابل توجهی برخوردار هستند، زیرا مدیریت آنها تا حدودی پیچیده است و بسیار مورد توجه است.


 تصفیه فاضلاب صنعتی | قیمت تصفیه فاضلاب شهری | شرکت آتیاکو

پیش تصفیه فاضلاب

تصفیه اولیه یا پیش تصفیه مرحله ای است که تصفیه فاضلاب را آغاز کرده و در مراحل بعدی برای تصفیه آماده می شود. بنابراین، آب از اشیایی که می توانند به تاسیسات یا تجهیزاتی که در طول فرآیند تصفیه مورد استفاده قرار می گیرند، آسیب برساند، پاک می شود.
در طی این مرحله، معمولاً ابتدا یک فرآیند غربال انجام می‌شود که در آن زباله‌های جامد بزرگ و متوسط با استفاده از توری ها و الک‌هایی با ضخامت‌های مختلف جدا می‌شوند. پس از آن، ذرات چربی و شن و ماسه با استفاده از چربی‌گیرها حذف می‌شوند.

تصفیه اولیه فاضلاب

هدف از این مرحله حذف بخشی از مواد جامد معلق است. برای این کار، آب را به مدت 1 تا 2 ساعت در دکانترها نگه می دارند تا نیروی جاذبه به جداسازی این ذرات کمک کند. از دیگر مزایای این فرآیند همگن شدن جریان و حذف مواد آلی مرتبط با جامدات معلق است.
همچنین می‌توان در طی این فرآیند مواد شیمیایی مانند منعقدکننده‌ها و لخته‌سازها را برای بهبود ته‌نشینی جامدات و حذف فسفر اضافه کرد. در موارد خاص معمولاً از مواد بازی یا اسیدی برای خنثی کردن PH آب استفاده می شود.

تصفیه ثانویه فاضلاب

هدف از این فرآیند حذف مواد آلی از آب و همچنین مواد مغذی مانند نیتروژن و فسفر است.
در تصفیه ثانویه که عمدتاً یک تصفیه بیولوژیکی است ، معمولاً از کمک باکتری ها و میکروارگانیسم ها برای تجزیه و از بین بردن مواد آلی و مواد مغذی مختلف موجود در آب استفاده می شود. گسترده ترین تصفیه لجن فعال است، که در آن آب مورد تصفیه چندین روز در یک مخزن، تحت شرایط اکسیژن متغیر (شرایط هوازی، بدون اکسیژن و بی هوازی) بسته به نیازهای حذف قرار می‌گیرد. در اینجا انواع مختلفی از باکتری‌هایی که در مخزن یا راکتور زندگی می‌کنند از مواد آلی و مواد مغذی موجود در آب تغذیه می‌کنند و آنها را از اب جدا می‌کنند و به ارگانیسم‌هایشان منتقل می‌کنند.
پس از فرآیند بیولوژیکی، تخلیه دوم یا تخلیه ثانویه رایج است که در آن باکتری‌هایی که در فرآیند قبلی رشد کرده‌اند به ته دکانتر رسوب می‌کنند و مخلوطی از آب و جامدات تولید می‌کنند که به آن لجن بیولوژیکی می‌گویند. این مخلوط در انتهای کانتر استخراج یا تصفیه می شود و به آب تصفیه شده اجازه می دهد تا بدون  باکتری  و مواد جامد از قسمت بالایی خارج شود و تا آب شفاف ایجاد شود.


 تصفیه آب صنعتی | تجهیزات آب شیرین کن | شرکت آتیاکو


زمانی که آب تصفیه شده الزامات تصفیه تعریف شده را برآورده می کند و آب نیاز به الزامات کیفی  اضافی برای استفاده مجدد  ندارد ، معمولاً تصفیه خانه ها در این نقطه پایان می یابند .

تصفیه سوم فاضلاب

در مرحله تصفیه سوم یا شیمیایی، هدف افزایش کیفیت نهایی آب به منظور بازگرداندن آن به محیط (دریا، رودخانه ها، دریاچه ها و سایر حوضه های هیدروگرافی) و در برخی موارد استفاده از آن برای فعالیت های انسانی است. برای انجام این کار، مجموعه ای از فرآیندها با هدف اصلی از بین بردن عوامل بیماری زا مانند باکتری های مدفوع انجام می شود.

از جمله تکنیک های مورد استفاده شامل فیلتراسیون از طریق بسترهای شن و ماسه یا مواد دیگر یا ضدعفونی ،  از طریق کلر (معمولا هیپوکلریت سدیم) یا با نور UV می شود.
بر کسی پوشیده نیست که آب در سیاره ما بیشتر از خشکی اس، – بیش از دو سوم سطح زمین با آب پوشیده شده است. اما شاید برای بسیاری تعجب آور باشد که کمتر از سه درصد از این حجم عظیم آب شیرین است. در برخی از مناطق خشک کره زمین، به معنای واقعی کلمه باید برای هر لیتر آب بجنگید. امروزه در چنین کشورهایی از آب شیرین کن صنعتی به طور فزاینده ای استفاده می شود. روش های مدرن مختلفی برای این کار وجود دارد که یکی از رایج ترین آنها اسمز معکوس است.
آب شیرین: مانند قطره ای در اقیانوس
به گفته دانشمندان، تقریباً 1.5 زتالیتر آب روی زمین وجود دارد. در عین حال، ذخایر آب شیرین تنها 2.5 درصد از این حجم را تشکیل می دهد. واضح تر، این را می توان به شرح زیر نشان داد: اگر تمام آب سیاره ما در یک شیشه لیتری قرار گیرد، تنها دو قاشق غذاخوری آب از این شیشه شیرین خواهد بود. از این مقدار ناچیز، بیشتر به آب های زیرزمینی، حدود یک چهارم به یخ و حدود دو قطره به آب شیرین در رودخانه ها و دریاچه ها تبدیل می شود. و این مقدار اندک آب شیرین باید به 8 میلیارد نفر تقسیم شود. همراه با درک این واقعیت، درک این موضوع به دست می آید که چقدر مهم است که با مسئولیت تمام به استفاده از چنین منبع ارزشمندی نزدیک شویم.


 آب شیرین کن | تصفیه آب نیمه صنعتی | شرکت آتیاکو

روش های آب شیرین کن صنعتی

امروزه برای بسیاری از کشورها، فرایند شیرین سازی آب به یک برنامه استراتژیک دولتی تبدیل شده است. دانشمندان به طور مداوم در حال کار بر روی بهبود روش هایی برای مناسب ساختن آب دریا برای مصرف هستناس
در نگاه اول، این کار دشوار به نظر نمی رسد که فقط 35 گرم نمک را از یک لیتر آب حذف کنید. این مقدار نمک در یک لیتر آب دریا است و برای نوشیدن این مقدار نباید بیش از یک گرم باشد.
امروزه  راه‌های بسیاری  برای شیرین کردن   آب دریا و حتی در خانه ابداع شده‌اند. رایج ترین روشی که امروزه نه تنها مسافران در شرایط سخت، بلکه در آب شیرین کن صنعتی نیز از آن استفاده می کنند، تقطیر است.
فرآیند  تقطیر آب را می توان در خانه نیز انجام داد. برای این کار کافی است یک ورقه پلاستیکی شفاف را روی یک کاسه آب نمک قرار دهید. اگر چنین ساختاری را زیر پرتوهای خورشید قرار دهید، آب به آرامی تبخیر می شود. تراکم حاصل در سطح زیرین ورق پلاستیکی آب شیرین است. کارخانه های تقطیر صنعتی این فرآیند را در مقیاس بزرگ تکرار می کنند

قیمت آب شیرین کن صنعتی

دستگاه های آب شیرین کن در حجم ها و انواع مختلف قرار دارند و توسط کمپانی های مختلف ساخته می شود که این موارد سبب اختلاف قیمت  دستگاه اب شیرین کن صنعتی شده است. برای آگاهی از قیمت دستگاه اب شیرین کن صنعتی با ما تماس بگیرید.