آفتاب

کارآفرینی در زمینه تولید محتوای دیجیتال

کارآفرینی در زمینه تولید محتوای دیجیتال

مدتی است که بحث های کارآفرینی دیجیتال مورد توجه شاغلین در این صنف قرارگرفته و کم نبوده اند افراد موفقی که در این زمینه بسیار جذاب درخشیده اند.

 یکی از این کارآفرینان جناب آقای سید جعفر جعفری است.
برای این منظور مصاحبه ای با ایشان داشته ایم تا رموز موفقیت ایشان را کشف کنیم.
سوال: لطفا خودتون رو معرفی کنید و بگویید چند سال دارید؟
جواب: من سید جعفر جعفری هستم متولد 1360 در شهر شیراز
سوال: چند وقت است که در حوزه ی محتوای دیجیتال فعالیت میکنید؟
جواب: نزدیک به سه سال است که به طور حرفه ای دراین حوزه فعالیت می کنم.
سوال: ممکن است کمی پیرامون پروژه خود توضیح دهید؟
جواب: بله،حتما. همانطور که می دانید، دانایی ریشه موفقیت است و بهترین راه برای فقر زدایی در کشور درحال توسعه ایران گسترش علم است اما سواد آموزی و علم پروری مسئله بسیار پرهزینه ای است و نیاز به زیرساخت های متعددی دارد. از این لحاظ اینجانب همواره به دنبال راه توسعه این کار ، با حداقل هزینه بودم تا اینکه ایده آموزش دیجیتال به ذهنم رسید.
سوال: آیا به نظر شما این روش موثر است؟
جواب:یله حتما شما به راحتی می توانید در هر نقطه آموزشهای الکترونیکی را رشد دهید و نتایج قابل قبولی نیز دارد.
سوال:منظور از داوری در محتوای دیجیتال چیست؟
جواب: همه ساله افراد زیادی هستند که محتواهای دیجیتال تولید می کنند. اینجانب باتوجه به تجربه و سابقه ای که در این زمینه داشتم به عنوان داور از سمت مرکز رسانه های  دیجیتال انتخاب شدم تا آثار را داوری کرده  و بهترین آنها را در 100 محصول آموزشی برتر کشور قرار دهم.
سوال: آیا برنامه های دیگری نیز دارید؟
جواب: بله در نظر داریم این پروژه را به 1000محصول آموزشی ارتقا دهیم.
سوال:پیشنهاد شما به جوانان چیست؟
جواب: در مسیر علم آموزی کوشش کنند و بدانند که نتیجه آن بسیار موثر برای کشور خواهد بود
سوال: واما حرف آخر شما؟
جواب: امید برای پیشرفت کشور
کد N1556956

وبگردی