آفتاب

لینک های مفید آفتاب

لینک های داستان

نمایش ۱ تا 25 از ۴ مقاله

این سایت اطلاعات کاملی از آخرین و جدیدترین داستان‌ها و رمان‌ها در اختیار شما قرار می‌دهد و شما را با جدیدترین داستان‌های تاریخی ، معاصر ،تخیلی و عشقی آشنا می‌سازد. بیشترین کاربران این سایت را گروه‌های سنی جوانان تشکیل می‌دهند که ۷۴ درصد آنها بانوان می‌باشند. کتاب‌های موجود در این سایت امتیازبندی شده‌اند و کتاب‌های پیشنهادی توسط سایت مشخص گردیده‌اند. این سایت به طور تقریبی ماهیانه ۴۰ کتاب رمان...در این سایت امکان جستجوی گونه‌های مختلف کتاب داستان برای علاقه‌مندان فراهم آمدهاست. جستجوی یک نویسنده‌ی خاص در فهرست الفبایی و دسترسی به سایت نویسندگان و فهرستاسامی مستعار (تخلص) نویسندگان امکان‌پذیر می‌باشد. راهنمای گونه‌های تخیلی ، تعزیهو… با ذکر تعداد عناوین و نویسندگان آن معرفی شده‌اند. خرید و فروش کتاب بدونپرداخت کمیسیون در این سایت امکان‌پذیر می‌باشد.این سایت به بهترین داستان‌های کوتاه دنیا اختصاص دارد. در این سایت علاقه‌مندان ادبیات با زندگی‌نامه و برخی از داستان‌های مارگارت آتوود نویسنده‌ی مشهور کانادایی آشنا می‌شوند.خانه داستان روزنه ای است به جهان ادبیات داستانی، روزنه ای به جهانی سرشار از سحر و افسون قصه و داستان، روزنه ای به جهان مباحث نظری ادبیات، روزنه ای به اخبار و اطلاعات كتاب و نویسنده و مترجم و پژوهشگر و روزنه ای به دنیای تفكر و اندیشه؛ و سرانجام آن كه خانه داستان می كوشد تا در كنار پایگاه های اطلاع رسانی فرهنگی، بخشی از نیاز فرهنگی جامعه را برآورده كند.نمایش ۱ تا ۲۰ از ۴ مقاله