آفتاب

لینک های مفید آفتاب

لینک های فستیوالها

نمایش ۱ تا 25 از ۲ مقاله

موضوع این سایت معرفی چهارمین فستیوال پاییزی کتاب‌هاو زمان و محل برگزاری آن می‌باشد. علاقه‌مندان با بخش‌های مختلف فستیوال آشنا می‌شوند. این بخش‌ها عبارتند از: ۱ – کتاب‌خوانی ، گروه بحث ، نقد شعر ، آوازونویسنده. ۲ – نویسندگان مشهور یا آنهایی که بهزودی مشهور خواهند شد. ۳ – نـمـایـشـاه خیابانی خانوادگی درروز شـنـبـه هـمـراه با خیمه‌شببازی ، نقالی ، رقص و نمایش.این سایت به معرفی فستیوال کتاب اختصاص دارد. در این سایت اطلاعاتی درباره‌ی فستیوال و محل و ساعت برگزاری و برنامه‌های آن به علاقه‌مندان ارائه می‌شود. برنامه‌ها و فعالیت‌های بین‌المللی ، اتاق نشر ، سایت‌های مشابه و تماس با ما از خدمات این سایت محسوب می‌گردد.نمایش ۱ تا ۲۰ از ۲ مقاله