آفتاب

لینک های مفید آفتاب

لینک های استان لرستان

نمایش ۱ تا 25 از ۳۲ مقاله

سازمان همیاری شهرداری های استان لرستان به استناد ماده 84 قانون شهرداری ها و با تصویب وزارت کشور و با سرمایه گذاری اولیه شهرداری های استان درسال 1369 تاسیس گردید. این سازمان با توجه به وظایف اساسی شهرداری ها در تامین نیازمندیهای شهری و تاسیسات مورد نیاز عمومی با هدف کمک به تامین خودکفایی شهرداری های عضو از طریق تجمیع امکانات و سرمایه های کوچک و پراکنده آنها در راستای افزایش توان اجرایی آنهااز طریق...شرکت شهرکهای صنعتی لرستان بر اساس قانون تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوت سال 1362 مجلس شورای اسلامی تاسیس گــــردیده است و در حـــــال حاضر نیز به ســـــازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران تغییرنام یافته است .شــــرکت شهرکهای صنعتی لرستان بدنبال تصویب قانون فوق الذکر در مرداد ماه سال 1370 تاسیس گردیده است.در اینجا از مسئولین صدا و سیمای لرستان که تمام سعی خود را جهت جعل اخبار زلزله انجام دادند کمال تشکر را داریم.سال نو بر کلیه هموطنان و خصوصاً همکاران زحمت کش پست و خانواده محترم آنان مبارکباد.بهترنی و بزرگترین وب سایت امکانات انلاین برای همه دلفانی ها بصورت رایگان! این وب استی در تابستان 89 توسط میلاد رحیمی و بهزاد رحیمی راه اندازی شده است و قصد ان بالا بردن سطح امکانات شهرستان نوراباد دلفان است...نمایش ۱ تا ۲۰ از ۳۲ مقاله