زمینه: <br /> تولید، فروش و پشتیبانی نرم افزار اتوماسیون اداری و مدیریت فرآیندها <br /> ارائه خدمات مشاوره، تحلیل و مدلسازی انواع فرایندهای کسب و کار <br /> ارائه خدمات آموزشی و فرهنگسازی BPM در سازمانها <br /> ارائه راهکارهای ویژه بانکها و موسسات مالی و اعتباری <br /> ارائه راهکارهای ویژه صنعت نفت، گاز و پتروشیمی <br /> ارائه و مشاوره سامانههای هوش تجاری BI<br /> تولید و پشتیبانی نرم افزارهای یکپارچه مالی و حسابداری و منابع انسانی <br /> تلفن : 42623 021 - <br /> فکس : ٨٨١٧٢٩٩٨ 021 - <br /> وب سایت : https://www.faragostar.net<br /> ایمیل : [email protected] <br />