تولید انواع لوله آلومینیومی<br /> تولید انواع پروفیل آلومینیومی<br /> ساخت انواع قطعات صنعتی<br /> ساخت انواع قالب و پمپ<br /> توزیع شمش و بیلت آلومینیومی<br /> مشاوره جهت راه اندازی خط تولید