در پانزدهم شهریور سال 1331 مؤسسه‌ای اقتصادی به نام «شرکت سهامی بانک» با سرمایه 20 میلیون ریال که 50 درصد آن پرداخت شده بود در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی تهران به ثبت رسید. این شرکت بعدها « بانک صادرات و معادن » نام گرفت. این بانک در 22 آبان همان سال و با سیزده نفر در طبقه دوم یک ساختمان واقع در کوچه تکیه دولت (معروف به کوچه مرغی‌ها) به‌طور رسمی شروع به کار کرد، شروعی که حتی در خوشبینانه ترین حالت در عرصه رقابت با بانک‌های قدیمی و مقتدر دولتی، موفقیت و یکه تازی را دشوار می نمود.<br /> اهداف اجرائی این بانک خصوصی در سال‌های اولیه تشکیل عبارت بود از: دادن وام و سرمایه گذاری در فعالیت‌های اقتصادی از قبیل صنایع و استخراج معادن و توسعه کشاورزی و جلب سرمایه‌های داخلی و پس اندازهای هر چند کوچک، ایجاد شبکه وسیع بانکی در سراسر کشور و ارئه تسهیلات بانکی بهتر به مردم.