سایت Forex-Persian.com از سال 1380 فعالیت خود را در زمینه تجارت الکترونیک آغاز نمود. این سایت از جمله سایت های ساخته شده توسط مرکز فناوری اطلاعات یک نگاه می‌باشد که به عنوان نماینده رسمی کارگزاران FIBO , ACM و GCI خدمات زیر را در اختیار مشترکان خود قرار می‌دهد.