در سایت شهرک فناوری قطعات صنعتی تبریز می‌توانید به اطلاعات کاربردی شهرک دسترسی داشته و از خدمات واحد های فعال در آن نیز بهره مند گردید. ضمنا کلیه واحد های صنعتی فعال در زمینه صنعت خودرو و شرکتهای خدمات مهندسی می توانند از طریق عضویت در این سایت ضمن اطلاع رسانی فعالیتهای خود از امکانات کسب و کار الکترونیکی آن استفاده نمایند.