سایت اینترنتی financials.ir متعلق به شرکت خدمات تجارت الکترونیک ایمانی (با مسئولیت محدود) می باشد. موسسان شرکت ایمانی ، از ابتدای سال 1382، تحقیق در زمینه فارکس را شروع کرده و فعالیت تخصصی خود را از مهر 1382 آغاز کرد. هسته تشکیل شده فعالیت رسمی خود را تحت نام خدمات تجارت الکترونیک ایمانی (با مسئولیت محدود) از اردیبهشت 1383 ادامه داد.