مؤسسه خدمات پوشاک رادین شامل واردات ماشین آلات: وارد کننده جدیدترین ماشین آلات چاپ، لیزر، پرس، نگین، هولوگرام، پنس، مروارید و .... <br /> واردات خرج کار پوشاک: وارد کننده جدید ترین خرج کارهای موجود دنیا و مواد اولیه آن، چسب دو طرفه و هات فیکس.<br /> خدمات پوشاک: انجام دهنده خدمات پوشاک از قبیل لیزر ، پنس ، مروارید ، هولوگرام ، همراه یا طراحی ، پرس ، باجدیدترین متد دنیا می‌باشد.