کانون آگهی و تبلیغات هورشید با کادری مجرب در امر تبلیغات چاپی وبا استفاده از طراحان حرفه ای سعی دارد که در عصر فناوری اطلاعات از شیوه های نوین تبلیغات چاپی و غیر چاپی به نحوی شایسته در شهرستان کرج استفاده نماید.