گروه صنعتی تهران دوش شامل شیرهای اهرمی و شیرهای کلاسیک می‌باشد.