گروه مهندسین رعد از سال 1347 بعنوان یکی از پیشگامان صنعت دیزل ژنراتور و مولدهای برق را آغاز نمود و در کنار واردات ، کوپله و ساخت تابلوهای برق را نیز با توانمندی متخصصین داخلی انجام داده است و در این راستا تا کنون بالغ بر 5000 دستگاه در اقصی نقاط کشور نصب گردیده که مورد بهره برداری میباشند. این کارخانه بعنوان ســـــــــازنـــــــــده اصلی (OEM) شرکتهای ولو ، کامینز ،پزکینز و دویتس و همچنین مـرکــز خــدمــات فـنــی (RSF) استامفورد بوده و کلیه تجهیزات از کارخانجات اصلی وارد و با مدارک معتبر و گارانتی تحویل مشتریان میگردد.