دفتر مرکزی شرکت پویاکس در آلمان فعال است و دارای شعبی در کشورهای دبی و ایران می‌باشد.<br /> بیست سال تجربه در امر صادرات، واردات، بازاریابی و فروش، پشتوانه‌ایست غیرقابل انکار برای پویاکس. محور فعالیت‌های این شرکت، نمایندگی شرکتهای صنعتی آلمانی و اروپایی در خاورمیانه، بخصوص در دبی و ایران می‌باشد. کلیه نمایندگی‌ها دارای مدیرانی مجرب می‌باشند که همواره در ارتباط با بخش دولتی و خصوصی است و جهت برآورده نمودن نیازهای صنعتی آنها، تلاش پیگیرانه دارند. فلسفه شغلی این شرکت بر مبنای ارتباطات مانا، رضایت کامل مشتری و همکاران بنا نهاده شده است.