شرکت تکادو در راستای سیاستهای خصوصی سازی دولت محترم جمهوری اسلامی ایران در سال 1369 با سرمایه 000/000/80 ریال تاسیس و از بدنه شرکت ذوب آهن جدا گردید و به عنوان یک پیمانکار و شرکت خصوصی توانست به خوبی از عهده این ماموریت برآید. به تدریج و با درک نیازها و شرایط موجود ، تکادو چشم اندازهای خود را در افق های جدید صنعت و اقتصاد کشور و جهان جستجو نمود و با اخذ استراتژی مناسب و کارآمد، تدوین برنامه های جدید زیر بنایی، تامل و تعمق در گذشته خود و موقعیت حال کشور و جهان، تغییر و بهینه سازی ساختار شرکت و بروز نمودن توانمندی و تخصص های مجموعه، گستره نگاه و هدفگذاریهای خود را در بازارهای داخلی و بین المللی وسعت بخشید.