شرکت سنگ دنیای مهرگان در زمینه صنایع سنگ بویژه سنگهای گرانیت سفید، گرانیت سیاه ارومیه و نطنز، گرانیت سبز و همچنین عملیات حفاری و تولید سنگهای زینتی فعالیت می کند.