شرکت لایی ساز تولید کننده انواع مختلف لایه های نبافته می باشد.