فاز اجرایی پروژه آهوی نوروزی که فرصت تبلیغاتی مناسبی را، در اختیار اصناف گوناگون قرار می دهد، با همکاری پرسنل متخصص و دانش آموخته بازاریابی و تبلیغات این شرکت، آغاز گردید. این پروژه به صاحبان مشاغل کمک می کندتا با کمترین هزینه بیشترین بهره را از بازار اسفند و فروردین ماه (بازار شب عید) برده و از حسن شهرتی منحصر به فرد بهرمند گردند.