این سایت شما را با مرکز فیزیک دانشگاه نیوکاسل انگلستان آشنا می‌سازد. از طریق این سایت می‌توانید با اساتید فیزیک این دانشگاه آشنا شوید و اطلاعاتی درباره‌ی منابع علمی این مرکز به دست آورید. این سایت شما را با برنامه‌های آموزشی این دانشگاه و وضعیت دانشجویان این مرکز آشنا می‌کند. در این سایت آدرس پستی دقیق این مرکز به شما ارائه می‌شود. شما می‌توانید از برنامه‌های تحقیقاتی این مرکز استفاده نموده و سؤالات و مشکلات خود را در زمینه‌ی فیزیک با اساتید این دانشگاه مطرح نمایید.