این سایت متعلق به مرکز فیزیک و نجوم دانشگاه هاوایی می‌باشد. از طریق این سایت می‌توانید از برنامه‌های تعیین شده برای شاخه‌های فیزیک و نجوم مطلع شوید. در این سایت امکان برقراری ارتباط با جامعه‌ی فیزیک امریکا ،مرکز یادگیری فیزیک ، مرکز کنفرانس‌های فیزیک و مرکز شغل‌یابی فیزیک وجود دارد. بیشتر تحقیقات این مرکز در زمینه‌های فیزیک مواد کندانس(ماده‌چگال) شده ، فیزیک ذرات ، فیزیک لیزر و الکترون‌های آزاد شده صورت می‌گیرد. برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر درباره‌ی این دانشگاه می‌توانید به این سایت مراجعه کنید.