این سایت شمارا با بخش فیزیک دانشگاه Bogazici ترکیه آشنا می‌کند. از طریق این سایت می‌توانید درباره‌ی برنامه‌های آموزشی این مرکز و مطالبی که در این دانشگاه تدریس می‌شود و چگونگی تدریس دروس اطلاعاتی به‌دست آورید. هم‌چنین در سمینارهای هفتگی این مرکز شرکت کنید و اطلاعات خود را در زمینه‌ی فیزیک افزایش دهید. در این دانشکده مطالبی چون فیزیک محض ، فیزیک نجومی ، فیزیک محاسباتی ، فیزیک پزشکی و فیزیک الکترونیکی آموزش داده می‌شود. شما می‌توانید درباره‌ی شاخه‌های مختلفی مثل: ریاضیات آماری ، امور بازرگانی ، شیمی ، محیط‌زیست ،زبان‌های خارجی ، علوم انسانی ، ریاضیات اقتصادی بیولوژی مولکول و ارتباطات آموزش‌هایی ببینید.