این سایت دانشکده‌ی نجوم و فیزیک دانشگاه پترزبورگ را معرفی می‌نماید. هدف این مرکز تربیت نمودن دانشجویان به منظور تحقیق و پژوهش در قوانین طبیعت می‌باشد. در این مرکز دانشجویان می‌آموزند که چگونه در شاخه‌های دیگر علم مانند: زیست‌شناسی ، ریاضی ، پزشکی ، شیمی ، رشته‌های مهندسی و علوم کامپیوتری فعالیت داشته باشند. این سایت شما را با دستاوردهای تحقیقاتی این مرکز آشنا می‌کند و شما می‌توانید از پروژه‌های تحقیقاتی این دانشگاه اطلاعاتی کسب نمایید. در این سایت نقشه‌ی راهنمای این دانشگاه قرار دارد که می‌تواند مورد استفاده‌ی دانشجویان جدید قرار گیرد. شما می‌توانید به منابع اطلاعاتی این مرکز دسترسی داشته باشید.