این سایت متعلق به دانشکده‌ی فیزیک دانشگاه بریستول می‌باشد. در این سایت می‌توان اطلاعات کاملی درباره‌ی این دانشگاه به دست آورد و هم‌چنین نقشه‌ی راهنمای این مرکز را مشاهده نمود و به آدرس پستی دقیق این دانشگاه دست پیدا کرد. این سایت شما را با برنامه‌های آموزشی و فرصت‌های شغلی موجود در این مرکز آشنا می‌سازد و شما می‌توانید با گروه تحقیقاتی این مرکز آشنا شده و از فعالیت‌های آنها مطلع گردید. زمینه‌ی تحقیقاتی این مرکز بیشتر در خصوص فیزیک نجومی ، فیزیک ذرات ، فیزیک ریزساختارها ، فیزیک دماهای پایین ، فیزیک پلیمرهای پیچیده ، فیزیک مایعات و فیزیک تئوری می‌باشد. از طریق این سایت می‌توانید به سایر لینک‌های خارجی متصل شوید.