این سایت متعلق به مرکز فیزیک دانشگاه Holloway واقع در شهر لندن می‌باشد. از طریق این سایت می‌توانید اطلاعاتی درباره‌ی فعالیت‌ها ، وضعیت دانشجویان و آموزش در این مرکز کسب نمایید.این مرکز تحقیقاتی ، ۲۳ کارمند آکادمیک ، ۱۹ دانشمند و دکتر ، ۲۸ دانشجو ، ۱۲ تکنسین و ۴ محقق دارد. شما می‌توانید اطلاعاتی درباره‌ی برنامه‌های تحقیقاتی این مرکز به دست آورده و از برنامه‌های آموزشی این دانشکده استفاده کنید. این سایت حاوی بخش‌های مختلفی برای دانش‌آموزان ،دانشجویان و بازرگانان می‌باشد.