این سایت متعلق به بخش فیزیک و نجوم دانشگاه ادینگبورگ می‌باشد. این مرکز در سال ۱۹۹۳ توسط مرکز فیزیک و مرکز نجوم دانشگاه ادینگبورگ پایه‌گذاری شده است. این سایت شما را با برنامه‌های آموزشی و تحقیقاتی این مرکز و هم‌چنین شهر ادینگبورگ آشنا می‌سازد. از طریق این سایت می‌توانید اطلاعاتی درباره‌ی برگزاری سمینارها و وضعیت تحصیل در این دانشگاه به دست آورید و هم‌چنین در امتحاناتی که توسط این مرکز به‌صورت اینترنتی برگزار می‌شود شرکت نمایید. این سایت شما را به سایر سایت‌های مفید در زمینه‌ی فیزیک نیز متصل می‌کند.