این سایت مربوط به شرکت PIRT می‌باشد. این مرکز منابع علمی مختلفی را در زمینه‌ی فیزیک در اختیار شما قرار می‌دهد و شما می‌توانید در زمینه‌هایی چون: مکانیک ، مکانیک سیالات ، امواج ، ترمودینامیک ، الکتریسیته ، مغناطیس و اپتیک اطلاعاتی به دست آورید. این سایت اطلاعاتی در زمینه‌ی فیزیک مدرن ،نجوم و تجهیزات مورد استفاده در فیزیک ارائه می‌نماید. شما می‌توانید از برنامه‌های آموزشی این سایت بهره‌مند شوید. این سایت توسط مرکز فیزیک و نجوم امریکا هدایت می‌شود. از طریق این سایت می‌توان به مجموعه‌ای از مقالات و کاتالوگ‌ها در زمینه‌ی فیزیک دسترسی پیدا نمود.