ایـن سایت متعلق به دانشکده‌ی فیزیک دانشگاه تورنتو می‌باشد. ساختمان مرکزی این دانشگاه در قلب شهر تورنتو واقع شده است و شما می‌توانید شماره تلفن‌ها و فکس‌های مربوط به بخش‌های مختلف این دانشگاه را در اختیار داشته باشید و از کتابخانه‌ی این مرکز استفاده نمایید بخش فیزیک دانشگاه تورنتو یکی از بزرگترین مراکز تحقیقاتی در شمال امریکا محسوب می‌گردد. این مرکز دارای تسهیلاتی می‌باشد که در زمینه‌ی فیزیک مدرن مورد استفاده قرار می‌گیرد و شما می‌توانید در برنامه‌های تحقیقاتی این مرکز نیز حضور پیدا کنید.