این سایت مختص به بخش فیزیک و نجوم دانشگاه کالیفرنیای جنوبی می‌باشد. در این مرکز گروه‌های تحقیقاتی کوچک مشغول به فعالیت می‌باشند. این مرکز تحقیقاتی رادر زمینه‌ی مولکول‌ها ، اتم‌ها ، لیزر ، مواد کندانس شده(ماده‌چگال) ،ذرات ، الکترونیک ، کوانتوم ، فیزیک فضاو ستاره‌شناسی انجام می‌دهد و دانشجویان این شانس را دارند که بتوانند با این گروه‌های تحقیقاتی هم‌کاری نمایند. با جستجودر این سایت می‌توانید اطلاعات بیشتر‌ی‌درباره‌ی‌برنامه‌های‌تحقیقاتی‌این مرکز‌کسب‌نمایید.این سایت‌جدیدترین خبرهارادراین‌زمینه به اطلاع‌شما‌می‌رساند‌و شما می‌توانید اطلاعاتی درباره‌ی فرصت‌های شغلی موجود در این مرکز به دست آورید.