این سایت مربوط به انسیتوی تکنولوژی ایالت نیوجرسی می‌باشد و اطلاعات کاملی درباره‌ی تاریخچه‌ی این مرکز در اختیار شما می‌گذارد. این مرکز دارای بیش از ۴۷۰۰۰ دانش آموز است و حدود ۱۰۰ برنامه‌ی تحقیقاتی در حال احداث دارد. متخصصین فیزیک می‌توانند در پروژه‌های مربوط به فیزیک کاربردی با این دانشگاه هم‌کاری نمایند. شما می‌توانید از منابع اینترنتی این مرکز استفاده نموده و از برنامه‌های تحقیقاتی این مرکز مطلع شوید. هم‌چنین می‌توانید از خواندن کتابچه راهنمای این بخش تحقیقاتی بهره‌مند شوید.