این سایت مربوط به مرکز فیزیک Gusttvus می‌باشد. از طریق این سایت می‌توانید اطلاعاتی درباره‌ی خصوصیات این مرکز و تسهیلاتی که این بخش در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌دهد جمع آوری نمایید. این سایت اطلاعاتی درباره برنامه‌های آموزشی این مرکز و پروژه‌های که توسط دانشجویان در حال انجام است ارائه می‌دهد. این مرکز برای دانش‌آموزان مختلف برنامه‌های آموزشی و تحقیقاتی مختلفی را برنامه‌ریزی کرده است. مثلا برای دانش آموزانی که علاقه‌مند به تدریس فیزیک هستند یک‌سری برنامه‌های آموزشی خاص و برای دانش آموزانی که علاقه‌مند به نجوم می‌باشند برنامه‌های دیگری را در نظر گرفته است.