سازمان OSA جامعه‌ی اپتیک امریکا محسوب می‌گردد. این مرکز در سال ۱۹۱۶ تأسیس شده است و هدف آن بالا بردن سطح دانش افراد در زمینه‌ی اپتیک و بکاربردن این علم در زمینه‌های مختلف علمی ، تحقیقاتی ، تکنولوژیکی و آموزشی می‌باشد. در این مرکز گروهی از متخصصان اپتیک و فوتونیک ، مهندسین ، دانشجو‌یان ،تکنسین‌ها و بازرگانان با یکدیگر همکاری می‌کنند. شما از طریق این سایت می‌توانید اطلاعاتی درباره‌ی برنامه‌های آموزشی این مرکز کسب نموده و در سمینارها و نشست‌های علمی مرکز OSA حضور یابید. در این سایت می‌توانید به مجلات مختلفی مانند: مجله تکنولوژی ، موج نوری ، مجله شبکه‌ی اپتیکی و بسیاری مجلات دیگر دسترسی داشته باشید.