این سایت متعلق به یک مرکز علمی در زمینه‌ی اپتیک و فوتونیک می‌باشد و مجلات تحقیقاتی IOP را در اختیار شما قرار می‌دهد. شما می‌توانید با استفاده از این سایت از کتابخانه علمی این مرکز استفاده کرده و با محصولات گوناگون تولید شده‌ی آن آشنا شوید. در اینجا می‌توان به بیش از ۷۰ هزار مقاله در مورد فوتونیک و الکترونیک نوری دست یافت و هم‌چنین مجلات اینترنتی درباره‌ی ساختار مواد ، نانوتکنولوژی ، علوم انداره‌گیری اتم‌ها ، مولکول‌ها و فیزیک نوری در این سایت موجود می‌باشند که علاقه‌مندان می‌توانند از آنها بهره‌مند شوند. از طریق این سایت می‌توانید اطلاعاتی درباره‌ی نرم‌افزارهای طراحی نوری ، آشکار‌کننده‌های نوری ، منابع مادون قرمز ، منابع نوری ، لیزر ، تجهیزات میکروالکترونیکی ، اسپکتروسکپی و موضوعات دیگری ، از این قبیل به دست آورید.