این سایت مربوط به سازمان تحقیقات اپتیکی می‌باشد که در سال ۱۹۶۳ تأسیس شده و استانداردها و راه‌حل‌هایی را در صنعت اپتیک ایجاد نموده است. نرم‌افزارهای این مرکز باعث ایجاد پیشرفت‌های وسیعی در بسیاری از زمینه‌ها شده و می‌توانید محصولات گوناگون این مرکز را مشاهده کرده و با مراجعه به بخش آموزش این سایت از خدمات آموزشی این مرکز بهره‌مند شوید. در این سایت توضیحات مفصلی درباره‌ی محصولات متنوع این شرکت ملاحظه خواهید کرد. شما می‌توانید از زمینه‌های تحقیقاتی این مرکز اطلاعاتی کسب کنید.