این مرکز تحقیقاتی را در زمینه‌ی فیزیک نجومی انجام می‌دهد. این سایت دارای بخش‌های مختلفی ویژه‌ی معلمین و دانش آموزان می‌باشد. این مرکز ،سایت‌های جالب و مفید به معلمین معرفی می‌نماید و دانش آموزان می‌توانند از برنامه‌های آموزشی این مرکز استفاده کرده و سؤالات خود را از اساتید این مرکز بپرسند و از امتحانات برگزار شده در این مرکز مطلع و در آن شرکت نمایند. این مرکز اطلاعات جالبی را درباره‌ی اشعه‌های مختلف در اختیار شما قرار می‌دهد. دانش‌آموزان می‌توانند اطلاعاتی را در مورد زمین ، ماه و خورشید به‌دست آورند و در فعالیت‌های این مرکز حضور یابند.