این سایت متعلق به یک آزمایشگاه اپتیک غیرخطی می‌باشد. این آزمایشگاه بخشی از انسیتوی الکترونیک کوانتومی محسوب می‌گردد که در سال ۱۹۸۷ تأسیس شده است. در این آزمایشگاه‌ تحقیقاتی بر روی موادی مثل: KnbO۳ ، KNb۱-xTaxO۳ کریستال‌های آلی خالص ، پلیمرها ، فیلم‌های نازک و ... صورت می‌گیرد. در این تحقیقات از تکنیک‌های مختلفی مثل: بررسی خصوصیات فیزیکی و روش‌های اپتیکی استفاده می‌شود. از طریق این سایت می‌توانید اطلاعاتی درباره‌ی برنامه‌های تحقیقاتی این مرکز و مطالب چاپ شده در این زمینه به دست آورده و به لینک‌های جالبی نیز متصل شوید