پرولاک قوی ترین و کامل ترین راه حل شناخته شده حفاظت از نرم افزار است. پرولاک برای برنامه نویسان و تولید کنندگانی ساخته شده است که میخواهند از نرم افزارشان با پیشرفته و جدیدترین متدهای امنیتی حفاظت کنند و از امنیت آن اطمینان داشته باشند. امکان ساخته شدن Keygen برای نرم افزار شما غیر ممکن خواهد بود، چون پرولاک از روش غیرمتقارن (Asymmetric) جهت رمزنگاری کدهای امنیتی و فعال سازی استفاده میکند.