شرکت فولاد طبرستان با هدف تولید قطعات ریختگی فولادی برای صنایع مهم و زیر بنایی کشور احداث شد.