شرکت کمپرسور سازی تبریز از پیشگامان صنعت هوای فشرده در ایران بوده که در سال 1354 تاسیس و تولیدات خود را تحت لیسانس و با همکاری شرکتهای معتبری چون کامپیر هلمن و اینگرسولرند وسایر شرکتهای معتبر بین المللی به بازارعرضه می نماید. این شرکت به منظور کنترل بهینه و حفظ افزایش سطح دانش فنی با تکنولوژی روز و تطبیق تولیدات خود با استانداردهای بین المللی نهایت تلاش را معمول نموده و موفق به اخذ استاندارد 9001 ISO از TUV آلمان گردیده است.